SPORTS & LAW CONSULTING
Zastupovanie v oblasti ľadového hokeja
Players and coaches representation
Právny servis
Legal service

Služby

Services

Profesionalita - Korektnosť - Úspešnosť

Professionalism - Correctness - Success

Zastupovanie hráčov

Representing players

Spoločnosť Sports & Law Consulting sa zamierava na zastupovanie profesionálnych hráčov a trénerov ľadového hokeja a rovnako tak aj na mladé vychádzajúce talenty

Sports & Law Consulting focuses on the representation of ice hockey players and coaches

Právny servis

Legal service

Našim klientom zabezpečujeme vyjednávanie zmluvných podmienok a kompletný právny servis

We provide a contract negotiations and full legal service for our clients

Tréningové plány

Training plans

Hráčom zaradených do nášho programu ponúkame kvalitnú kondično-silovú prípravu na sezónu pod vedením osobných kondičných trénerov s bohatými skúsenosťami z ľadového hokeja, bojových a silových športov


For players enrolled in our program, we can offer an off season power practice under the supervision of personal coaches with an experience in ice hockey and martial arts

Agentúra Sports & Law Consulting disponuje aj výživovými poradcami ktorí vedia zostaviť jedálníček na mieru podľa potreby hráča

Koučing/Mentoring

Coaching/Mentoring

Tréning a rozvoj hokejových trénerov v oblasti koučingu a koučingu pri práci s hráčmi, správnej motivácie tímu, efektívnej komunikácie


Training and development of ice hockey trainers in areas of Coaching and coaching on the job, right motivation of teams, effective communication


Tréning a rozvoj hokejových hráčov v oblasti budovania sebadôvery, asertivity, schopnosti vyjednávania, prekonávania námietok a efektívnej komunikácie

Training and development of ice hockey players in area of self-confidentiality building, assertivity development, negotiation skills, effective communication

Náš tím

Our team

Spoločnosť Sports & Law Consulting je moderná a dynamicky rozvíjajúca sa športovo-právna agentúra. Zameriavame sa na zastupovanie hráčov a trénerov v oblasti ľadového hokeja a rovnako ponúkame kompletný právny servis, právne poradenstvo, nielen pre profesionálnych športovcov. Skĺbením dlhoročnej športovej praxe, právnického vzdelania a práce v právnom odvetví z nás robí unikátnu spoločnosť na trhu, ktorá kladie dôraz na profesionalitu, korektnosť a úspešnosť.

JUDr. Jozef Zemko

Hokejový agent a scout S&L

Hockey agent and scout S&L

+421 903 460 374

Mgr. Juraj Zemko

Hokejový agent a scout S&L

Hockey agent a scout S&L

+421 903 313 641

Luba Sukhovolskaya


+421 918 775 124

Jaroslav Bachratý


+421 915 035 859